DORNOVA METÓDA

Home / DORNOVA METÓDA

Manuálna terapia psov podľa princípov Dornovej metódy je jemná manuálna technika, ktorá napráva chybné postavenie kostí v kĺboch a chybné postavenie stavcov. Vďaka tomu odstraňuje bolesť a umožňuje bezchybné fungovanie pohybového aparátu. Zabraňuje preťažovaniu svalstva a kĺbov, nadmernému opotrebovaniu chrupaviek a vzniku artrózy. Terapia je veľmi príjemná, nikdy neprekročí prah bolesti. Je vhodná pre psíky po úrazoch či operáciách a tiež pre zdravé psy ako prevencia.

Dornova metóda je veľmi jednoduchá a účinná terapia, známa najmä z ľudského sveta osteopatie. Vznikla v 80-tych rokoch 20. storočia. Dietrich Dorn sa naučil túto techniku “naprávania” od istého sedliaka, ktorý mu pomohol po tom, ako si spôsobil bolestivé poranenie chrbta. Úľava, ktorá sa dostavila hneď po terapii ho prekvapila. Bohužiaľ tento sedliak krátko na to umrel, a tak začal pán Dorn zbierať ďalšie poznatky o tejto technike, a sám sa jej začal venovať. Pomohol tak nielen sebe, ale aj mnohým ďalším ľudom.

Výhodou Dornovej metódy je, že úplne stačí, ak pes leží v pokoji a nechá so sebou manipulovať. Ide len o veľmi jemné a pomalé pohyby končatín, resp. jednotlivých kĺbov končatín. Pohyby sa robia pomaly, ale plynule, a len s veľmi jemným tlakom. NIKDY NEPRERAČUJEME PRAH BOLESTI ZVIERAŤA!

Dornova metóda je vhodná predovšetkým pre psích športovcov, ako preventívna terapia. Uvoľňuje zvýšené napätie svalov a zabraňuje bolesti súvisiacej s pohybovým aparátom. Je vhodná aj počas rekonvalescencie po úrazoch a operáciách. Pre psov s dyspláziou kĺbov a ľahšou formou artrózy sa taktiež odporúča ako jedna z možností úľavy od bolesti.

Pes musí byť počas terapie uvoľnený a pokojne ležať. Nedá sa pracovať so psom, ktorý nespolupracuje. Po terapii potrebuje psík dostatok odpočinku a tekutín. Nikdy nerobíme terapiu pred náročným športovým výkonom alebo tesne po ňom, telo potrebuje na regeneráciu minimálne dva dni.

KONTRAINDIKÁCIE pre ošetrenie manuálnou terapiou podľa princípov Dornovej metódy:
– akútne zápaly, horúčka, otvorené rany
– infekčné stavy (zvracanie, hnačky, kašeľ a i.)
– deformity chrbtice, stavcov, nestabilita stavcov (Wobbler sy.), spondylóza
– TEP bedrového kĺbu, artróza vyššieho stupňa – KI danej oblasti
– neurologické deficity bez diagnostiky veterinárneho lekára
– úrazy, nehody, zlomeniny bez diagnostiky veterinárneho lekára
– ochrnutie psa – len so súhlasom veterinárneho lekára
– aseptická nekróza hlavice femuru
– onkologický pacienti
– kotné feny
– zdravotné ťažkosti bez diagnostiky veterinárneho lekára