PSÍ ŠPORTOVEC – ŠPECIÁLNE NÁROKY

Home / ZDRAVIE / PSÍ ŠPORTOVEC – ŠPECIÁLNE NÁROKY

Každý ľudský športovec potrebuje špeciálnu starostlivosť o pohybový aparát na to, aby mohol podávať maximálny výkon a zároveň, aby sa vyhol zraneniam a úrazom. Jeho svalstvo, väzy, kĺby aj ostatné štruktúry v tele sú namáhané nepomerne viac, ako u bežných ľudí, ktorí nie sú vystavení takej fyzickej záťaži. Preto aj starostlivosť vyžaduje špeciálne nároky.

Aj psy sú športovci, a my od nich vyžadujeme výsledky. Automaticky očakávame, že budú fungovať na 100%. Ak však vložíme do ich prípravy na záťaž väčšie úsilie, urobíme ho zábavnejším a rozmanitejším, budú môcť podávať lepšie výkony a spolu budete mať zo športu ešte väčšiu radosť! Rozhodne si zaslúžia starostlivosť adekvátnu našim nárokom!

Predstavte si profesionálneho hokejistu alebo tenistu. Je nemožné, aby jeho tréning pozostával len zo samotného športu, ktorému sa venuje. Súčasťou tréningovej prípravy sú aj kondičné cvičenia, špeciálne funkčné a kompenzačné cvičenia, regenerácia. Taktiež sa venujú iným športom (plávanie, bicyklovanie, a pod.). Dôvod? Potrebujú vybudovať nielen fyzickú kondíciu, ale najmä pripraviť svoje telo sa na záťaž tak, aby bolo riziko úrazu čo najmenšie. Svalové skupiny, ktoré sú v ich športe najviac zaťažované potrebujú uvoľniť, a tie ostatné naopak spevniť. Svalové dysbalancie sú totiž najčastejšou príčinou bolesti kĺbov a svalov. Regenerácia je takisto dôležitá v rámci komplexnej starostlivosti, a treba jej venovať rovnako veľa času. Len tak môže ich telo dlhodobo fungovať a prinášať výsledky.

Každý psí šport má svoje špecifiká. Pes, ktorý sa venuje agility musí trénovať inak ako pes, ktorý robí obedience. Nároky na fyzickú kondíciu, obratnosť či rýchlosť sú rôzne. Pes záchranár potrebuje trénovať vytrvalosť a pohyb po rôznych terénoch, pes ktorý robí dogdancing sa musí naučiť množstvo trikov náročných na obratnosť. V každom športe dochádza k preťažovaniu istých svalových skupín a kĺbov. Napríklad psy, ktorý robia agility alebo flyball trpia omnoho častejšie poškodeniami zápästných a členkových kĺbov, ako napríklad pes obranár. Ten zase trpí najčastejšie na krčnú chrbticu. U agility psov sú preťažované kĺby hrudných končatín z dôvodu rýchlych zmien smeru, prudkých skokov či zastavení, a pod. Samostatnou kategóriou sú poškodenia muskulo-skeletálneho systému pri nekontrolovaných pádoch v každom športe. Príprava a regenerácia musí byť “šitá na mieru” podľa špeciálnych požiadaviek a potrieb psa.

Psa musíte do športu pripraviť nielen na samotný výkon, ale po všetkých stránkach. Tréning by nemal spočívať len z konkrétneho športu, ale treba venovať pozornosť aj kompenzačným cvičeniam. Ideálne sú cvičenia na loptách, či iných nestabilných podložkách. Viac na túto tému si môžete prečítať v článku PREČO BY MAL PES CVIČIŤ NA FIT LOPTE?
Netreba zabúdať, že každý tréning sa skladá z niekoľkých častí – WARM UP, samotný šport, COOL DOWN a strečing. O tom si môžete prečítať v článku PRÍPRAVA NA ZÁŤAŽ
Psí športovec potrebuje mať adekvátnu výživu, ktorá sa určite líši od stravy tzv. “psa gaučáka”.
Šport však nie je len o fyzickej kondícii psa, ale aj o psychike. Psychická príprava je rovnako dôležitá – je nutné budovať motiváciu, mať dobre zorganizovaný celý proces učenia, dopriať psovi dostatok odpočinku, minimalizovať stres a vedieť ho dostať do psychickej pohody.
Až keď budú všetky tieto požiadavky splnené, môžete od psa očakávať plnohodnotný výkon, zatiaľ čo ste vy spravili maximum pre jeho zdravie!

Mgr. Nina Koleničová
DOGfit terapeut